You are here:
Změna způsobu vyplácení rozhodčích v ligových soutěžích – jaro 2024.

Informace z webu ČKA

Závěrem minulého roku došlo k velké změně v systému výplat rozhodčích. Podrobnosti v tomto článku.

Připomenutí
 • Za jaro roku 2024 budou rozhodčí vyplácet domácí oddíly. Po skončení jarní části sezóny oddíly vyfakturují ČKA náklady na rozhodčí dle tabulky v rozpisu.
 • Oddíly si dle svého uvážení a účetní praxe zvolí systém výplaty rozhodčího (formou DPP, formou příležitostné činnosti a další.) V případě potřeby kontroly ze strany ČKA, kdy by se rozhodčí ozval, že nedostal odměnu, pak oddíl předloží veškeré originální primární doklady o výplatě odměny.
Nové informace
 • Všechny ligové rozhodčí vyplácí domácí oddíl (Interliga, KLM, KLZ, KLD).
 • Formální stránka dohody o vyplácení záleží na každém klubu dle jeho účetní praxe. ČKA nebude nařizovat formu, jakou má být odměna vyplacena. Stejně tak ČKA není kompetentní vykládat, jaká forma je vhodná a legislativně správná.
 • Možnosti je několik, níže vypisujeme některé z nich, výběr dle uvážení klubů
  • DPP – ČKA v minulosti usoudila, že nejvhodnější je pracovně-právní vztah formou DPP; nutno však zohlednit veškeré nové právní předpisy, které se k zaměstnání formou DPP vztahují;
  • PČ (příležitostná činnost) – za jistých okolností se může jednat o příležitostný výdělek. Např. při rozhodování MČR volí ČKA právě tuto variantu;
  • strhávání z členského oddílového příspěvku atd.
 • Na konci sezóny 2023/2024 budou oddíly článkem vyzvány, aby vystavily fakturu na ČKA, kde bude uveden vždy počet zápasů dle ligové úrovně a celková částka. Propláceny budou jen zápasy, které řídil rozhodčí dle zápisu. Nikoliv zápasy řízené vedoucími družstev.
 • V případě potřeby si ČKA může vyžádat primární doklady. Tudíž je nutné, abyste v případě potřeby dokázali doložit, že jste rozhodčího skutečně vyplatili. Dle formy budeme požadovat (DPP, PČ, výpis z bankovního účtu, potvrzení o výdeji hotovosti atd.)
 • Ať oddíl využije jakoukoliv formu, výše odměny je závazná dle rozpisu kuželkářské ligy (případně Interligy) a částka je finální. Tedy v případě DPP včetně 15% srážkové daně, včetně 10% příplatku za práci o víkendu atd.
Facebook
Twitter
WhatsApp
Skype
Email