You are here:

Reprezentační povinnosti​

Důvodem k nařízení odložení utkání vedoucím soutěže jsou podle Soutěžního řádu kuželkářského sportu pouze reprezentační povinnosti hráčů daného družstva nebo účast celého družstva v mezinárodních klubových soutěžích. Obě varianty jsou ovšem v divizi nebo krajském přeboru velmi málo pravděpodobné.

Zdravotní indispozice

Dalším důvodem k odložení utkání vedoucím soutěže může být zdravotní indispozice minimálně tří hráčů ze soupisky pro JM divizi a dvou hráčů ze soupisky pro KP1 a KP2, doložená potvrzením lékaře. Tuto skutečnost musí družstvo, které žádá o odklad utkání, nahlásit vedoucímu soutěže a soupeři nejpozději jeden den před stanoveným termínem utkání. Žádost lze oznámit telefonicky, ale následně musí být zaslána na adresu info@jmkuzelky.cz e-mailem, v jehož příloze budou kopie lékařských potvrzení výše uvedeného počtu hráčů.

Osobní překážky nejsou důvodem

Jakékoli osobní překážky na straně hráčů nejsou důvodem k odložení utkání vedoucím soutěže.

Nastane-li jiný než zdravotní důvod, proč není družstvo schopno k danému utkání nastoupit, je třeba nejdříve kontaktovat soupeře a dohodnout se na náhradní termínu. Až potom posílejte písemnou žádost (tj. e-mailem na info@jmkuzelky.cz) vedoucímu soutěže, opět nejpozději jeden den před plánovaným termínem utkání.

V případě, že soupeř souhlasí s odkladem utkání, ale zatím nenastala shoda na novém termínu, požádá družstvo o odložení zápasu s tím, že náhradní termín stanoví po dohodě se soupeřem nejpozději do 3 dnů po původním termínu utkání. Když se ani v této době nedohodnou, náhradní termín stanoví STK. Pokud soupeř s odkladem utkání nesouhlasí, platí původní termín utkání.

Zápasy dorostu

Benevolentnější bude STK při odkládání zápasů dorostu. Stejně jako u dospělých ovšem platí, že si nejprve se soupeřem domluvíte náhradní termín a poté pošlete e-mailem žádost o odklad utkání. V žádosti musí být uvedený důvod odkladu a nový termín utkání.

Dvě důležité informace na závěr

  • Telefonické nebo e-mailové zprávy typu „Nedáme mančaft dohromady, potřebujeme odložit utkání.“ nebudou akceptovány. Vedoucí soutěže odloží utkání pouze ve výše uvedených případech.
  • Odložení utkání se neoznamuje, ale o odložení se žádá s oznámením důvodu. Na odložení utkání není nárok ani při již dohodnutém novém termínu, kromě důvodů uvedených v prvním odstavci. Odložení musí schválit STK nebo vedoucí soutěže.

Zbyněk Bábíček
předseda STK JmKKS