You are here:
Změna způsobu přihlašování do evidence ČKA od 1. února 2024.

Informace z webu ČKA

Po dobu celého měsíce ledna byla možnost si skrze původní přihlašovací odkaz založit účet pro přihlašování (e-mail + heslo). Od 1. 2. 2024 již odkazy nejsou funkční, oddíly, které si nezaregistrovaly účet správce, se nyní musí obrátit na sekretariát ČKA, aby jim byl vytvořen účet hlavního správce. Bez toho již není možné se do evidence ČKA přihlásit.

Žádosti o vytvoření správce zasílejte e-mailem na adresu evidence@kuzelky.cz, žádost podává oprávněný zástupce oddílu (statutární zástupce, nebo osoba vedená jako správce evidence). Žádost musí obsahovat: jméno a příjmení, e-mail.
Facebook
Twitter
WhatsApp
Skype
Email