You are here:
Změna plateb členských příspěvků od ledna 2024.

Informace z webu ČKA

Evidence ČKA

Další důležitou změnou byla novela Sportovně technických pravidel ČKA (STP), především Registračního a přestupního řádu, kde některé novinky vyjdou v účinnost 1. 1. 2024. Jak již bylo vysvětleno v samostatném článku, bylo nutné změnit způsob výběru členského příspěvku. Ve stručnosti se jedná o změnu, kdy členský příspěvek pro kalendářní rok 2024 je nutné vybrat v lednu 2024 a nikoliv v srpnu 2024. V praxi to znamená tyto změny:

  • V elektronické evidenci členů ČKA byla změněna platnost členského příspěvku (ČP) všem členům nově na 31. 1. 2024
  • Členský příspěvek za rok 2023 končí 31. 12. 2023 a následuje měsíc, kdy si hráč musí uhradit členský příspěvek pro rok 2024, pokud chce dále pokračovat v aktivním členství. Příspěvek tedy musí být uhrazen do 31. ledna 2024.
  • Nově bude zřejmé, že členský příspěvek je platný na kalendářní rok. Platný bude vždy ode dne zaplacení do 31. 1. následujícího roku.
Facebook
Twitter
WhatsApp
Skype
Email